Ochrona statków przed działaniem korozji – główne aspekty.

Korozja jednostek pływających jest zjawiskiem powszechnym, bardzo trudnym do wyeliminowania i równocześnie przynoszącym ogromne straty finansowe, jak i potencjalnie niosący zagrożenie dla środowiska. Niezwykle ważna jest więc ochrona antykorozyjna.

Ochrona okrętów przed korozją zaczyna się już podczas procesu projektowania samego statku – pod uwagę należy wziąć nie tylko ochronę przed skutkami oddziaływania wody morskiej, lecz przede wszystkim ciśnienie i naprężenia, jakimi poddany będzie metal w trakcie eksploatacji. Wymaga to dokładnej analizy i odpowiedniego doboru materiałów wymaganych do budowy, jak i sposobu ich łączenia (śruby i spawy). Ważnym elementem jest również samo środowisko, w jakim dana jednostka będzie eksploatowana, a więc np. poziom zasolenia wody, jej temperatura itp.

Na etapie stoczni, najważniejszym sposobem ochrony przed korozją jest łączenie materiałów pod względem potencjałów stacjonarnych czy równomiernych rozkładzie naprężeń, jak też unikanie zróżnicowania naprężeń w całej konstrukcji statku.

Foto: Stocznia Gdańska

Ochrona statku wiąże się również z użyciem odpowiednich obróbek powierzchniowych.

Najpowszechniejszą metodą jest ochrona galwaniczna: katodowa i anodowa, wytwarzająca silnie przylegające, szczelne ochronne warstwy tlenków na powierzchni metalu lub innych produktów stałych.

Kolejną metodą zabezpieczania stali kadłubowej przed działaniem środowiska zewnętrznego jest pokrywanie odpowiednimi farbami ochronnymi. Najlepszy efekt daje ochrona kombinowana, a więc m.in. łączenie ochrony galwanicznej wraz z powłokami malarskimi, jak anodowanie z pigmentami, tworzące niezwykle mocno przywierającą warstwę farby i dające długotrwałe efekty. Niestety, kadłub statku jest jednym z elementów najbardziej narażonych na oddziaływanie wody morskiej (wraz z jej zanieczyszczeniami) z dużą szybkością, jak również na uszkodzenia w czasie samego cumowania. Niezwykle ważnym jest więc, aby warstwa farby była szczelna, jednolita i równomiernie rozprowadzona po powierzchni metalu, pozwalając na lepsze zabezpieczenie przed korozją szczelinową.

Znakomite rozwiązania jeśli chodzi o obróbki powierzchniowe oferuje firma Poeton Polska. W ich ofercie znajdują się zarówno ochronne powłoki galwaniczne, jak i powlekanie warstwami powłok malarskich, doskonale dostosowane do wymagań każdego projektu. Z ich usług korzystają m.in. firmy z branży obronnej i lotniczej.

Ochrona przed korozją jest niezwykle ważnym elementem ochrony metalu, zarówno jeśli chodzi o małe części składowe, jak i całe maszyny czy nawet statki. Odpowiednio dobrane metody antykorozyjne pozwolą na zniwelowanie kosztów eksploatacji, zapobieganie awariom i wypadkom, jak również pozwolą ochronić środowisko przed ewentualnymi szkodliwymi czynnikami, wynikającymi z niszczenia elementów metalowych. Warto więc zainwestować zarówno w odpowiednie metody jak i środki ochrony antykorozyjnej.